მედჯორჯიას შესახებ

სანდო პარტნიორი დასაქმების და სოციალური ადაპტაციისთვის გერმანიაში

ჩვენი კომპანია არის გერმანელი და ქართველი პარტნიორების კავშირი 2019 წლიდან, რომელიც ეწევა ენის შესწავლას, სამუშაოს ძიებას,დოკუმენტაციას მოწესრიგებას და საცხოვრებლით უზრუნველყოფას სამედიცინო პერსონალისთვის გერმანიაში.

ქართული მხარე პასუხისმგებელია პერსონალის შერჩევაზე და მათ თანხლებას ენის შესწავლის მომენტიდან – “თვითმფრინავის ტრაპამდე”.

გერმანიის მხარე პასუხისმგებელია სამუშაოს შერჩევაზე, აუცილებელი დოკუმენტების მომზადებასა და ლეგალიზაციაზე, საცხოვრებლის შერჩევასა დასამედიცინო დაზღვევაზე გერმანიაში. თქვენ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ ჩვენს მხარდაჭერას თქვენი შრომითი ხელშეკრულების დასრულებამდე საზღვარგარეთ ცხოვრების დროს ყველა სფეროში..

რას გთავაზობთ

მედჯორჯიას სამუშაო პროგრამა კანდიდატებთან

 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მომსახურებაზე არაფრის გადახდა არ გჭირდებათ. *. უფრო მეტიც, გაძლევთ სტიმულს, სასაუბრო ენის ათვისების შემთხვევაში დაგენიშნოთ ყოველთვიური სტიპენტია მედდის ხელფასის ოდენობით.

მედჯორჯიას საგარანტიო ვალდებულება

ხელშეკრულების მაგალითი

ჩვენი პრინციპია პასუხისმგებლობა და ნდობა. ჩვენ გთავაზობთ თქვენს კარიერაში სწრაფი წინსვლის ყველა შესაძლებლობას. ევროპულ ქვეყანაში გამოცდილების მიღებას, სწავლას და შემდგომ განვითარებას. შეასრულეთ თქვენი ვალდებულებები  სამუშაო ხელშეკრულებით. განათლება, ვიზების მომზადება, ბინადრობის  ნებართვების მომზადება, დოკუმენტების თარგმნა,  საცხოვრებლის  და სამუშაოს ძებნა ხორციელდება მხოლოდ ხელშეკრულებების ერთდროული გაფორმებით: ერთი – ენის შესწავლისთვის, მეორე – დასაქმებისთვის.

მედჯორჯია პასუხისმგებელია ზემოთ აღწერილ ყველა ვალდებულებაზე

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გულისხმიერად მოეკიდება სასწავლო პროცესს და წარმატებით დაასრულებს კურსს. პროგრამის მონაწილე თანახმაა იმუშაოს 3 წელი დამსაქმებლის კომპანიაში, რომელთანაც გაფორმებულია შრომითი ხელშეკრულება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში, კომპანია-დამსაქმებელი ანაზღაურებს ენის სწავლებას, სტიპენდიას და ა.შ. კანდიდატისთვის. კონტრაქტის თანახმად, კანდიდატისთვის რომელმაც მიიღო სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი გერმანიაში, დამსაქმებელი აგრძელებს დახმარებას და მხარდაჭერას ადაპტაციისთვის ხელშეკრულების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

რას გვაძლევს მედჯორჯიასთან თანამშრომლობა

რატომ არის უფასო პროგრამაში მონაწილეობა*?

განათლება, სტიპენდია, დოკუმენტაციის მომზადება, ნებართვის მოპოვება, ვიზები, ტრანსფერები, საცხოვრებლის დაქირავება – რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერს ფული ღირს. მაგრამ, თუ შეასრულებთ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, ანუ, თქვენ წარმატებით დაასრულებთ სასწავლო კურსს და იმუშავებთ კომპანიაში 3 წლის განმავლობაში – თქვენ არ გადაუხდით არცერთ თეთრს ჩვენს პარტნიორს. ამ შემთხვევაში,

თქვენი მომზადებისა და გადაადგილების ყველა ხარჯს გერმანული მხარე დაფარავს.

საინფორმაციო შეხვედრაზე ჩაწერა

კარგი სპეციალისტი, რომელიც ფლობს გერმანულ ენას – ეს არის ის რესურსი რომელშიცდამსაქმებელი მზად არის გადაიხადოს. თქვენი დაინტერესება ენის შესწავლის და სამუშაოზე მოწყობის არის – გარანტი უფასო სწავლების და გერმანიაში სამუშაოდ გამგზავრებისთვის.

FAQ

რა გარანტიებია თუ მუშაობის პერიოდში, მოულოდნელად რაღაც ისე არ წავა?

 

დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობის საფუძველია სამუშაო ხელშეკრულება, რომელიც ასახავს ყველა შესაძლო სიტუაციას და მოქმედებას. თავის მხრივ, მედჯორჯია უზრუნველყოფს დაპირებების ზუსტად შესრულებას.

 

არსებობს რაიმე შეზღუდვა კანდიდატთა ასაკისა და სოციალური სტატუსის შესახებ?

 

კანდიდატები არიან სპეციალიზებული სამედიცინო განათლების მქონე პირები (უმცროსი და საშუალო პერსონალი), რომელთაც აქვთ მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება სპეციალობაში და არ ჰყავთ ოჯახი, ან სულ მცირე მცირეწლოვანი შვილები.

 

როგორ დავუკავშირდით კომპანიის წარმომადგენლებს?

 

თქვენი თავის წარდგენის საუკეთესო გზა კითხვარის შევსებაა, რომლსაც ადვილად ნახავთ გვერდის ბოლოს.თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათდაგვირეკვოთ ან გამოგვიგზავნით ელექტრონული ფოსტით.